Jurisprudentieoverzicht cybercrime februari 2020

Jurisprudentieoverzicht cybercrime februari 2020

In dit overzicht onder meer aandacht voor een arrest van de Hoge Raad inzake de vraag of een kaartlezer een geautomatiseerd werk (ex artikel 80sexies Sr) is. De zaak ging over een vorm van fraude waarbij gemanipuleerde e.dentifiers in filialen van een bank werden geplaatst. Daarmee werden vervolgens valse betaalpassen vervaardigd, waarmee meer dan 1 miljoen euro contant werd opgenomen bij pinautomaten.