Machtiging conservatoir beslag

Machtiging conservatoir beslag

Hoewel de wettelijke mogelijkheden van verbeurdverklaring en voordeelsontneming én beslaglegging al heel ruim zijn, wil het OM toe naar non conviction based confiscation. Afpakken zonder strafrechtelijke veroordeling dus. Vooralsnog is voor het leggen (of handhaven) van conservatoir beslag tussenkomst van een rechter nodig. De officier van justitie vordert daartoe een machtiging van de rechter-commissaris. Maar wat nu als die machtiging nog niet is verstrekt, er geen onderzoek meer naar de voorwerpen plaatsvindt én er een klaagschrift ex art. 552a Sv is ingediend?