EU-Hof verduidelijkt geldigheid strafzitting bij afwezigheid verdachte

EU-Hof verduidelijkt geldigheid strafzitting bij afwezigheid verdachte

Het recht van een buiten zijn wil om afwezige verdachte om op de terechtzitting aanwezig te zijn wordt niet geschonden wanneer de rechter tijdens een latere zitting voorziet in de herhaling van de bij afwezigheid verrichte handelingen. Het Hof van Justitie geeft in deze zaak tevens verduidelijking over de voorwaarden waaronder een verdachte op geldige wijze afstand kan doen van het recht om bij de terechtzitting aanwezig te zijn en de belangen die de rechter daarbij moet meewegen.