Staat niet aansprakelijk voor letsel gedetineerde bij werkzaamheden

Staat niet aansprakelijk voor letsel gedetineerde bij werkzaamheden

De gedetineerde in deze casus liep zwaar letsel op tijdens het slijpen van metalen plaatjes met een bandschuurmachine in een penitentiaire instelling.
1. Artikel 7:658 BW is niet van toepassing, want er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst.
2. Ook artikel 7:658 lid 4 BW is niet van toepassing. De Hoge Raad heeft namelijk in het Davelaar/Allspan-arrest geoordeeld dat is vereist dat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden 'in de uitoefening van het beroep of bedrijf'. Hieraan is niet voldaan. De uitgevoerde werkzaamheden, te weten het slijpen van metalen plaatjes, behoren niet tot de uitoefening van het bedrijf van de gevangenis.
3. Artikel 6:162 BW dan (onrechtmatige daad)? De stelling van eiser dat onvoldoende instructie is gegeven, werd onvoldoende onderbouwd.