Het begrip 'onvoltooide ontwikkeling' bij toepassing van het adolescentenstrafrecht

Het begrip 'onvoltooide ontwikkeling' bij toepassing van het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht is in 2014 in werking getreden. Sindsdien is er voor personen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar een flexibele toepassing mogelijk van sancties uit het jeugd- en volwassenenstrafrecht. Afhankelijk van de condities 'persoon van de dader' en 'omstandigheden waarin het feit is gepleegd' kan bij een strafzaak tegen een jongvolwassene gekozen worden voor de toepassing van een sanctie uit het jeugdstrafrecht, of uit het volwassenenstrafrecht. Daarbij is relevant in hoeverre er sprake is van 'onvoltooide ontwikkeling' van verdachten. In de praktijk blijft er onduidelijkheid bestaan over de vraag wanneer daar sprake van is.