Hoge Raad, Scoppola en rechtsbescherming

Hoge Raad, Scoppola en rechtsbescherming

In deze uitspraak heeft de Hoge Raad—in lijn met het advies van de advocaat-generaal—geoordeeld dat sprake is van een verandering in regels van sanctierecht die ten gunste van verdachte werkt en die met onmiddellijke ingang moet worden toegepast.
De Hoge Raad voegt daaraan toe dat in zaken waarin de cassatieschriftuur na 26 juni 2020 is ingekomen geen gebruik meer zal worden gemaakt van de bevoegdheid een bestreden beslissing ambtshalve te vernietigen, omdat het voor de advocatuur na publicatie van dit arrest voldoende duidelijk moet zijn dat in voorkomende gevallen in cassatie met vrucht kan worden geklaagd dat in plaats van de oplegging van vervangende hechtenis, gijzeling had moeten worden toegepast.