De straf(proces)rechtelijke gevolgen van de dood van de verdachte of veroordeelde

De straf(proces)rechtelijke gevolgen van de dood van de verdachte of veroordeelde

Het overlijden van een verdachte of veroordeelde heeft straf(proces)rechtelijke gevolgen. Het uitgangspunt van de wetgever van 1886 dat het overlijden de (verdere) strafvervolging belet, staat nog altijd overeind. Aan een aantal van de sancties die nog openstaan ná het overlijden, ligt de gedachte ten grondslag dat nabestaanden niet mogen profiteren van onrechtmatige gedragingen van de overledene.