Ouders minderjarige moeten schadevergoeding betalen aan nabestaande

Ouders minderjarige moeten schadevergoeding betalen aan nabestaande

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft beslist dat de ouders van een minderjarige jongen een schadevergoeding moeten betalen aan de moeder van degene die de jongen in 2012 doodstak.
Van 14- en 15-jarigen wordt aangenomen dat zij redelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Toch zijn ouders volgens de wet aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen van kinderen in die leeftijd. Ouders kunnen zich meestal aan die aansprakelijkheid onttrekken. De Rechtbank Gelderland oordeelde dat de ouders van de jongen in deze zaak wél aansprakelijk waren. Zij gingen daartegen in hoger beroep.
Het hof oordeelt dat de ouders onvoldoende toezicht hebben gehouden op het doen en laten van hun zoon. Hij ging de dagen voor de moord zijn eigen gang en trok zich niets van zijn ouders aan. Zij hadden geen zicht op waar hij was, wat hij deed en met wie hij omging. Daarom kunnen zij zich niet aan aansprakelijkheid onttrekken. Zij moeten ruim 52.000 euro schadevergoeding betalen aan de moeder van het slachtoffer.