Concept-wetsvoorstel Wetboek van Strafvordering

Concept-wetsvoorstel Wetboek van Strafvordering

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering zal bestaan uit acht Boeken. Het Eerste Boek betreft 'strafvordering in het algemeen'; het Tweede 'het opsporingsonderzoek'. Dat boek is verreweg het meest omvangrijk. Het Derde Boek is bescheiden van omvang en ziet op 'beslissingen over vervolging'. Het Vierde Boek is gewijd aan 'berechting' (in eerste aanleg); het Vijfde Boek aan 'rechtsmiddelen'. Het Zesde Boek ziet op 'bijzondere regelingen'. Het voorliggende wetsvoorstel bestaat uit deze zes Boeken.
Het Zevende en Achtste Boek zijn gewijd aan respectievelijk de 'internationale samenwerking in strafzaken' en de 'tenuitvoerlegging'. De inhoud van deze boeken wordt gevormd door het Vijfde en Zesde Boek van het huidige wetboek. Bij gelegenheid van de Invoeringswet zal de inhoud van deze boeken worden aangepast op de inhoud van de Boeken 1 tot en met 6 en naar het nieuwe wetboek worden overgeheveld.