Hoge Raad doet uitspraak in verschoningsrechtzaak Stibbe vs. OM

Hoge Raad doet uitspraak in verschoningsrechtzaak Stibbe vs. OM

De FIOD stelde een strafrechtelijk fraudeonderzoek in naar twee vermogensbeheerders en hun bestuurders (Box-zaak). In dat kader nam het OM onder meer e-mailverkeer van verdachten in beslag, alsmede stukken bij het accountantskantoor dat was ingeschakeld door hun advocaten. Er zijn aanwijzingen dat daarbij kennis is genomen van vertrouwelijke e-mails.
De advocaten hebben de Rechtbank Oost-Brabant daarom met succes gevraagd om bewijsbeslag te mogen leggen op bepaalde gegevens van het OM, de FIOD en de Belastingdienst. Zij willen aan de hand daarvan vaststellen in welke mate hun verschoningsrecht is geschonden. De Staat vorderde opheffing van het bewijsbeslag, maar in navolging van het gerechtshof oordeelt ook de Hoge Raad dat het beslag voor een groot deel mag blijven liggen.