Grote inbreuk op privacy door OM bij opvragen elektronische communicatiegegevens vereist ernstig misdrijf

Grote inbreuk op privacy door OM bij opvragen elektronische communicatiegegevens vereist ernstig misdrijf

Toegang, voor strafrechtelijke doeleinden, tot een reeks elektronische communicatiegegevens (verkeers- of de locatiegegevens), waaruit precieze conclusies over de persoonlijke levenssfeer kunnen worden getrokken, kan slechts worden verleend ter bestrijding van ernstige criminaliteit, of ter voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid.