Non-conviction based confiscation: eerst het middel, dan de kwaal?

Non-conviction based confiscation: eerst het middel, dan de kwaal?

Non-conviction based confiscation: ontneming zonder dat daaraan een veroordeling voorafgaat. Justitie heeft een wetsvoorstel aangekondigd waarmee dit mogelijk zou moeten worden. De minister wenst een zogenoemde in rem-procedure buiten het strafrecht in te voeren, waarin het object centraal staat in plaats van de rechthebbende. De rechthebbende kan dan in een gerechtelijke procedure opkomen tegen de ontnemingsvordering. In beginsel ligt de bewijslast bij de overheid, die aannemelijk moet maken dat het voorwerp verband houdt met criminele gedragingen. Om ontneming te voorkomen, zal de betrokkene vervolgens de aanspraak van de overheid gemotiveerd moeten betwisten, waarbij uitdrukkelijk niet kan worden volstaan met een verklaring die 'niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk' is.