Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

De Eerste Kamer stemde in met een wetsvoorstel dat rechters meer mogelijkheden geeft om antidemocratische (extremistische) en ondermijnende (criminogene) organisaties te verbieden en ontbinden. De wetswijziging is een aanscherping van artikel 2:20 BW. Concreter is omschreven wat in strijd is met de openbare orde, wat de bewijspositie van het OM verlicht. Voorts wordt de verbodenverklaring stringenter. De rechter kan al tijdens de procedure bevelen activiteiten van een organisatie stop te zetten. De middelen van de organisatie kunnen worden toebedeeld aan de Staat, waardoor deze niet kunnen worden gebruikt om de activiteiten voort te zetten. De straf op voortzetting wordt verdubbeld: leden die na een definitief verbod doorgaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen van twee jaar.