Wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering

Wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering

Nog voordat het nieuwe Wetboek voor Strafvordering is aangenomen, zal een aantal onderdelen in de praktijk worden gebracht. De Innovatiewet Strafvordering geeft Justitie bijvoorbeeld meer bevoegdheden om op te treden tegen digitale criminaliteit. Zo mag de politie nadat telefoons of computers in beslag zijn genomen, berichten lezen die daarna nog binnenkomen op de apparaten. Ook mag de politie na beslagneming van apparaten een netwerkzoeking verrichten, wat betekent dat zij de cloud-omgeving van een telefoon of computer mag doorzoeken vanuit het politiebureau. Daarnaast maakt het voorstel het mogelijk om gebruik te maken van audiovisuele opnamen als alternatief voor een schriftelijk proces-verbaal. Ook worden de bevoegdheden van de hulpofficier van Justitie uitgebreid.