Nieuwe Beleidsbundel en Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nieuwe Beleidsbundel en Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven

De nieuwe Beleidsbundel van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is op 1 augustus 2021 in werking getreden, samen met de nieuwe Letsellijst. Het begrip 'aannemelijkheid' is hierin verduidelijkt, er zijn nieuwe bepalingen over mensenhandel en terroristische aanslag en indieningstermijnen worden strikter gehanteerd.