Geen miljoen, maar een ton proceskostenvergoeding na 2.000 uur werk

Geen miljoen, maar een ton proceskostenvergoeding na 2.000 uur werk

Een opvallende beschikking rond een declaratie van bijna 1 miljoen euro van Simmons & Simmons. Een team onder leiding van David Schreuders factureerde meer dan 2.000 uur in een strafzaak. Niet alleen is een vergoeding van circa 500 euro per uur 'buitensporig hoog', zo oordeelt het hof, het aantal gedeclareerde uren staat bovendien 'in geen verhouding tot de aard, omvang en complexiteit van de zaak'. De rechter wijst een vergoeding van een ton toe.