Verdachte start zelf artikel 12 Sv-procedure

Verdachte start zelf artikel 12 Sv-procedure

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed een opvallende uitspraak in een artikel 12 Sv-procedure, op grond waarvan een sepotbeslissing opnieuw beoordeeld wordt. Normaalgesproken wordt een dergelijke procedure geïnstigeerd door slachtoffers en nabestaanden. Het komt echter voor dat de gewezen verdachte zélf een artikel 12 Sv-procedure start.