Topscriptie: Disproportioneel politiegeweld bij de aanhouding

Topscriptie: Disproportioneel politiegeweld bij de aanhouding

Disproportioneel politiegeweld bij de aanhouding levert in beginsel een schending van artikel 3 EVRM (het verbod op marteling) op. Het EHRM hanteert de maatstaf van 'strikte noodzakelijkheid' en 'proportionaliteit' om dergelijk politiegeweld te beoordelen. In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie is door middel van jurisprudentie- en literatuuronderzoek onderzocht in hoeverre Nederland zich houdt aan de negatieve en positieve verplichtingen die voortvloeien uit artikel 3 EVRM.