Hoge Raad verduidelijkt gebruik getuigenverklaringen en eisen aan eerlijk proces

Hoge Raad verduidelijkt gebruik getuigenverklaringen en eisen aan eerlijk proces

Voor de beoordeling of wordt voldaan aan de eisen van een eerlijk proces, is het gewicht van de getuigenverklaring in de bewijsconstructie nog altijd een belangrijke beoordelingsfactor. Dat doet er echter niet aan af dat ook de aanwezigheid van een goede reden voor het niet (kunnen) ondervragen van een getuige en het bestaan van compenserende factoren bij de beoordeling moeten worden betrokken.