Geen toetsing van juridische kwalificatie die in andere EU-Lidstaat aan strafbaar feit is gegeven

Geen toetsing van juridische kwalificatie die in andere EU-Lidstaat aan strafbaar feit is gegeven

Een autoriteit van een EU-Lidstaat mag de tenuitvoerlegging van een in een andere Lidstaat opgelegde geldboete niet weigeren wanneer die autoriteit van mening is dat het strafbare feit onjuist is gekwalificeerd door de autoriteiten van die andere Lidstaat. De tenuitvoerleggingsautoriteit is namelijk gebonden aan de juridische kwalificatie die de autoriteit van een andere Lidstaat aan het strafbare feit heeft gegeven.