Voorstel om te komen tot procesafspraken voor afdoening strafzaak

Voorstel om te komen tot procesafspraken voor afdoening strafzaak

De Rechtbank Rotterdam doet in deze zaak aan de officier van Justitie en de verdediging een voorstel om te komen tot procesafspraken over de afdoening van de zaak. De officier van Justitie en de verdediging gaan zonder tussenkomst van de rechtbank met elkaar in gesprek, met name over de hoogte van de door de officier van Justitie te eisen straf.