Buitenlandse boete moet worden betekend in een voor de ontvanger begrijpelijke taal

Buitenlandse boete moet worden betekend in een voor de ontvanger begrijpelijke taal

Een autoriteit van een EU-Lidstaat mag de tenuitvoerlegging van een in een andere EU-Lidstaat opgelegde geldboete weigeren wanneer die geldboete niet aan de ontvanger is betekend in een taal die hij begrijpt. De ontvanger van de boete moet in begrijpelijke taal worden geïnformeerd over de elementen die hem in staat stellen om zijn rechten van verdediging uit te kunnen oefenen.