Artikel 12 Sv beklag minister-president en minister: Hoge Raad onbevoegd

Artikel 12 Sv beklag minister-president en minister: Hoge Raad onbevoegd

Klager deed aangifte tegen de (demissionair) minister-president en minister van VWS ter zake van 'misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid'. Nadat het OM weigert te vervolgen, wordt bij het hof een beklag op grond van artikel 12 Sv ingediend. Het hof verwijst het beklag door naar de Hoge Raad, nu ministers ter zake van ambtsdelicten (direct) terechtstaan. De Hoge Raad oordeelt echter dat opdracht tot vervolging ter zake van dergelijke misdrijven slechts kan worden gegeven bij koninklijk besluit, of besluit van de Tweede Kamer—en verklaart klager daarom niet-ontvankelijk.