Boete + naheffing accijns = ne bis in idem

Boete + naheffing accijns = ne bis in idem

Bij een douane-inspectie van klagers vrachtwagen werd ontdekt dat er olie aanwezig was die niet mocht worden gebruikt als brandstof en waarvoor bovendien geen accijns was betaald. Klager kreeg daarom een boete opgelegd wegens het illegaal gebruik van de olie, alsmede een naheffing van de accijns. Het EHRM oordeelt dat hierbij sprake is van dubbele veroordeling voor hetzelfde feit.