Topscriptie: De legitimiteit van voorlopige hechtenis in het licht van artikel 5 EVRM

Topscriptie: De legitimiteit van voorlopige hechtenis in het licht van artikel 5 EVRM

In februari 2021 leidde de Nederlandse toepassing van voorlopige hechtenis tot een driedubbele veroordeling door het EHRM wegens het schenden van het recht op vrijheid en veiligheid van artikel 5 EVRM. De ondubbelzinnige boodschap uit Straatsburg kwam niet als een verrassing. In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde masterscriptie wordt onderzocht in hoeverre de huidige voorlopige hechtenis, alsmede de beoogde regeling van voorlopige hechtenis in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, verenigbaar is met artikel 5 EVRM.