EHRM: Paus niet aansprakelijk voor kerkelijk kindermisbruik

EHRM: Paus niet aansprakelijk voor kerkelijk kindermisbruik

Slachtoffers van kindermisbruik binnen de katholieke kerk stelden in België een civiele aansprakelijkheidsprocedure (class action) in tegen de Heilige Stoel (de Pauselijke regering). De slachtoffers wilden dat kerkbestuurders aansprakelijk zouden worden gesteld voor wat zij 'doofpotschade' noemen. De rechter verklaarde zich evenwel onbevoegd, omdat de Heilige Stoel net als Staten immuniteit naar internationaal recht toekomt. Het EHRM is het daarmee eens. Bovendien overweegt het Hof dat het seksueel misbruik niet kan worden toegerekend aan de Heilige Stoel, of de Paus als zodanig. Er is dan ook geen sprake van schending van het recht op toegang tot de rechter (artikel 6 lid 1 EVRM).