Voor vergoeding van shockschade moet sprake zijn van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld

Voor vergoeding van shockschade moet sprake zijn van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld

In dit arrest bevestigt de Hoge Raad dat bij aanspraak op shockschade vereist is dat het opgelopen psychische letsel bestaat uit een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Dit brengt de nodige opheldering, met name nu het de laatste jaren in de lagere rechtspraak meermaals is voorgekomen dat dit criterium niet strikt werd toegepast.