AG HR: Verschoningsrecht buitenlandse advocaten in dienstbetrekking mag niet afhankelijk zijn van naleving regelgeving Orde van Advocaten

AG HR: Verschoningsrecht buitenlandse advocaten in dienstbetrekking mag niet afhankelijk zijn van naleving regelgeving Orde van Advocaten

De beslissing van de rechtbank dat buitenlandse advocaten die in dienstbetrekking werkzaam zijn bij Shell in Nederland geen verschoningsgerechtigden zijn, nu zij niet beschikken over een door Shell ondertekend professioneel statuut zoals bedoeld in artikel 5.12 Verordening op de advocatuur, kan niet in stand blijven. De rechtbank heeft namelijk een onjuist toetsingskader heeft gehanteerd. Dat adviseert advocaat-generaal Spronken de Hoge Raad in deze conclusie.