Rechterlijke onpartijdigheid en onschuldpresumptie bij plea bargaining

Rechterlijke onpartijdigheid en onschuldpresumptie bij plea bargaining

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de Nederlandse strafrechtspraktijk betreft die van het maken van 'procesafspraken'. Daarbij gaat het, kort gezegd, om een vorm van procesvoering waarbij OM en verdediging gezamenlijk afspraken maken over de afloop van de strafprocedure, waarna die afspraken worden getoetst door de rechter. In veruit de meeste landen in Europa bestaat daarvoor specifieke wetgeving.