Procesafspraken in strafzaken: twee voorwaarden van het EHRM

Procesafspraken in strafzaken: twee voorwaarden van het EHRM

Strafrechters passen bij de beoordeling van procesafspraken wegens het ontbreken van een wettelijke grondslag uiteenlopende criteria toe. Zo toetste Rechtbank Overijssel of procesafspraken helpen een bijdrage te leveren aan de ontlasting van het strafrechtsysteem, terwijl Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gemaakte afspraken beoordeelde op efficiency, duidelijkheid voor betrokken partijen en effectiviteit. In de onderstaande zaak gooit Rechtbank Zeeland-West-Brabant het over een compleet andere boeg, door te toetsen of de procesafspraken in kwestie voldeden aan 'twee voorwaarden die het EHRM stelt aan afsprakenprocedures'.