EHRM over derdenwerking van Salduz-rechtspraak

EHRM over derdenwerking van Salduz-rechtspraak

Uit de uitspraak Tonkov t. België volgt een nadere verduidelijking van de reikwijdte van het recht op bijstand. Daarbij gaat het in deze noot enkel over de vraag hoe vanuit het perspectief van artikel 6 EVRM moet worden omgegaan met de situatie dat voor het bewijs gebruik is gemaakt van verklaringen van medeverdachten die zijn afgelegd zonder adequate juridische bijstand voorafgaand aan en/of tijdens het verhoor.