Rechter verwijst procesafspraak naar prullenbak

Rechter verwijst procesafspraak naar prullenbak

De rechtbank verwijst de tussen het OM en de verdediging gemaakte procesafspraken in deze (drugs)zaak in niet mis te verstane bewoordingen naar de prullenbak. Volgens de rechters schoot de bewijsvoering volkomen tekort. Evenmin was duidelijk waarop de overeengekomen strafmaat was gebaseerd.