Hoge Raad over het vorderen van verkeersgegevens

Hoge Raad over het vorderen van verkeersgegevens

Aangezien een officier van justitie tevens aanklager is in een later proces, kan deze niet voldoen aan de eis ‘dat de instantie die belast is met die voorafgaande toetsing enerzijds niet betrokken mag zijn bij de uitvoering van het betrokken strafrechtelijk onderzoek en anderzijds neutraal moet zijn ten opzichte van de partijen in de strafprocedure’. Een machtiging van een rechter-commissaris is vereist voor het vorderen van verkeers- en locatiegegevens, ook al staat dit niet in de wet.