De Hoge Raad als higher tribunal

De Hoge Raad als higher tribunal

Een recente zienswijze van het VN Mensenrechtencomité illustreert dat de strafrechtelijke cassatieprocedure in Nederland op gespannen voet kan komen te staan met artikel 14 lid 5 IVBPR. In dit artikel is bepaald dat eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld, het recht heeft op een review by a higher tribunal according to law van de conviction and sentence. Deze spanning doet zich voor als de verdachte na een vrijspraak in eerste aanleg in hoger beroep alsnog wordt veroordeeld en de Hoge Raad in feite als eerste 'higher tribunal' optreedt. Voldoet dat optreden aan de verdragsrechtelijke eisen?