Unieke zaak: strafrechtelijke veroordeling GGZ-instelling na dood door schuld

Unieke zaak: strafrechtelijke veroordeling GGZ-instelling na dood door schuld

In deze uitspraak wordt een GGZ-instelling tot een (voorwaardelijke) geldboete veroordeeld wegens schuld aan de dood van een patiënte. De zaak is zeer opmerkelijk, niet alleen omdat over de kwestie in 2015 al tuchtzaken zijn gevoerd tegen de direct betrokken artsen, maar ook omdat hier sprake is van de strafrechtelijke vervolging van een rechtspersoon — een zorginstelling nog wel. In eerste aanleg heeft de strafrechter geoordeeld dat er weliswaar fouten waren gemaakt tijdens de zorgverlening, maar dat de (hoge) lat voor strafrechtelijke 'dood door schuld' niet werd gehaald. Het hof komt wél tot een veroordeling. Wat kunnen we leren van dit arrest?