Wetsvoorstel strafbaarstelling ecocide

Wetsvoorstel strafbaarstelling ecocide

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd een nieuwe norm in het strafrecht te introduceren: dat het milieu een intrinsieke waarde heeft en dat de ernstige aantasting van dat milieu, door een menselijk handelen of nalaten, strafbaar moet worden. Om het handhaven van deze nieuwe norm mogelijk te maken, wordt in het strafrecht het begrip 'ecocide' geïntroduceerd: de strafbare en ernstige aantasting van het milieu door (potentieel) schade toebrengend handelen of nalaten. Het Openbaar Ministerie is kritisch, stelt vraagtekens bij het wederrechtelijkheidsbeginsel en het legaliteitsbeginsel en wijst op enkele knelpunten bij de vereiste uitbreiding van rechtsmacht.