Benadeeld door fraude: loont het om te voegen in een strafproces?

Benadeeld door fraude: loont het om te voegen in een strafproces?

Voeging als benadeelde partij in een strafzaak is vaker opportuun dan gedacht. Het kan namelijk een (kosten)efficiënt alternatief zijn voor een civiele procedure om toch schade vergoed te krijgen. In deze bijdrage worden verschillende aandachtspunten bij voeging in het strafproces belicht.