Concept-wetsvoorstel versterking rechtsbijstand in het strafproces

Concept-wetsvoorstel versterking rechtsbijstand in het strafproces

Dit voorgenomen wetsvoorstel legt verschillende uitbreidingen vast van het recht op kosteloze rechtsbijstand in strafzaken. Het gaat onder andere om rechtsbijstand voor verdachten wiens zaak met een strafbeschikking wordt afgedaan en zowel minderjarige als kwetsbare meerderjarige verdachten die zich in vrijheid bevinden en worden uitgenodigd voor een verhoor op het politiebureau. Voor een deel wordt dit in de praktijk overigens al toegepast.