Tot antwoorden verplicht?

Tot antwoorden verplicht?

De 'sfeerovergang' van controle naar opsporing is een grijs gebied en levert een veelvoud aan rechtspraak op. Zo ook dit arrest van Gerechtshof Amsterdam. Mocht de toezichthouder hier controlebevoegdheden uitoefenen, ondanks dat er al een vermoeden was van een strafbaar feit, of had de toezichthouder vanaf dát moment opsporingsbevoegdheden moeten uitoefenen en dus de cautie moeten geven?