Website is geen 'geautomatiseerd werk' in strafrechtelijke context

Website is geen 'geautomatiseerd werk' in strafrechtelijke context

Het Hof en de Hoge Raad zijn het eens: een website kan niet worden beschouwd als een 'geautomatiseerd werk' in de zin van artikel 80sexies Sr. Verdachte werd beschuldigd van inbraak op de website van een huisartsenpost (computervredebreuk), wat leidde tot vrijspraak. In het arrest definieert de Hoge Raad het begrip 'geautomatiseerd werk' in de context van cybercriminaliteit en beveiligingsinbreuken — waarna geoordeeld wordt dat websites niet onder die definitie vallen. De uitspraak werpt een breder licht op de juridische interpretatie van digitale criminaliteit en de toepasbaarheid van wetgeving op internet-gerelateerde activiteiten.