Criteria bij toepassing van adolescentenstrafrecht 16- tot 23-jarigen

Criteria bij toepassing van adolescentenstrafrecht 16- tot 23-jarigen

Met het adolescentenstrafrecht is een flexibele sanctionering mogelijk bij daders in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. De rechter kan in strafzaken van adolescenten zowel het reguliere sanctiestelstel toepassen als, onder specifieke voorwaarden bij 16- en 17-jarigen, het volwassenenstrafrecht, en bij 18- tot 23-jarigen het jeugdstrafrecht. Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze voor het toe te passen regime?