Slachtofferadvocaat: een extra aanklager in de rechtszaal?

Slachtofferadvocaat: een extra aanklager in de rechtszaal?

Strafpleiters zijn bezorgd over de invloed die de slachtoffer- of nabestaandenadvocaat heeft in rechtszaken. Zij zouden zich steeds meer profileren als extra aanklager in de rechtszaal. Zorgt de rol van de slachtofferadvocaat voor een onevenwichtig strafproces?