Geautomatiseerde data-analyse in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Geautomatiseerde data-analyse in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering voorziet in Boek 2 in een vereenvoudigde en opnieuw gestructureerde regeling voor de opsporing, waarin het onderzoek van gegevens een centrale plek heeft gekregen. In onderstaand artikel beschrijft Marianne Hirsch Ballin de wijzigingen met betrekking tot geautomatiseerde data-analyse.