Hoge Raad: geen proceskostenvergoeding na verlaging boetebedrag

Hoge Raad: geen proceskostenvergoeding na verlaging boetebedrag

Een uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden waarin werd beslist dat op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV; Wet Mulder) vergoeding van proceskosten van het administratief beroep moet worden toegekend als na het opleggen van de sanctie het boetebedrag is verlaagd door de wetgever, wordt door de Hoge Raad vernietigd. Opnieuw een tegenslag voor de no cure no pay-bureaus wiens verdienmodel is gebaseerd op innen van zo veel mogelijk proceskostenvergoedingen.