Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Het geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een week volledig doorbetaald. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Ook regelt deze nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van een baby vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode heeft men recht op een uitkering ter hoogte van 70 procent van het loon.