Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19

Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19

Dit wetsvoorstel introduceert een wettelijke grondslag om testbewijzen in te zetten bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, om onderdelen van de samenleving te (her)openen. Deze wet maakt het mogelijk om van burgers een testbewijs te eisen om toegang te krijgen tot voorzieningen die 'niet essentieel' zijn, bijvoorbeeld tot de horeca of culturele instellingen. Daarnaast kunnen testbewijzen worden ingezet in het MBO en hoger onderwijs. De regering somt in het voorstel uitputtend de niet-essentiële sectoren op die testbewijzen kunnen gaan gebruiken.