Wetsvoorstel positie en toezicht advocatuur

Wetsvoorstel positie en toezicht advocatuur

Dit wetsvoorstel voorziet in de opneming in de Advocatenwet van de kernwaarden van de advocatuur: onafhankelijkheid, partijdige belangenbehartiging, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Deze kernwaarden dienen voortaan als toetsingskader voor de beroepsuitoefening en de beroepsregulering.
Verder wordt met dit voorstel de mogelijkheid gecreŽerd om advocaten die niet duurzaam en stelselmatig hun beroep uitoefenen van het tableau te schrappen. Tot slot wordt een nieuw toezichtsorgaan gecreŽerd.