Herziening beslag- en executierecht: beslagvrije voet banktegoeden

Herziening beslag- en executierecht: beslagvrije voet banktegoeden

Bij een beslag op een bankrekening wordt binnenkort een deel van het tegoed vrijgehouden. Bij beslag op loon of een uitkering geldt dit al. Verder mag er geen beslag meer worden gelegd op roerende zaken, zoals een auto of een inboedel, als voorzienbaar is dat de kosten de baten overtreffen. Een gedwongen verkoop levert in zo'n geval niets op. Het in beslag nemen van auto's wordt efficiënter. Nu moet een deurwaarder het voertuig daadwerkelijk zien om er beslag op te kunnen leggen; straks kan dat na inzage in het kentekenregister.