Wetsvoorstel meldingsplichtige grensoverschrijdende fiscale constructies

Wetsvoorstel meldingsplichtige grensoverschrijdende fiscale constructies

Dit wetsvoorstel (ter implementatie van de EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies) verplicht belastingadviseurs, advocaten, accountants en financiële instellingen vanaf 1 juli 2020 om atypische grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden bij de Belastingdienst, teneinde belastingontwijking tegen te gaan. Het verschoningsrecht voor advocaten blijft daarbij overeind.