Wetsvoorstel Experimentenwet rechtspleging

Wetsvoorstel Experimentenwet rechtspleging

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om in het burgerlijk procesrecht te experimenteren met snelle, effectieve en de-escalerende geschilbeslechting. Het biedt de mogelijkheid af te wijken van veel procesrechtelijke wetgeving in het burgerlijk recht. Het voorstel is vernieuwend, omdat het toestaat om met algemene maatregelen van bestuur van veel wetten af te wijken. In de toelichting staat dat tevens zelfstandige experimenten met griffierechten of rechtsbijstand mogelijk zijn. De Raad van State is op meerdere punten kritisch.